At rejse med autocampe / travel by motorhome

At rejse med autocamper, er en speciel måde at rejse på, denne ferieform indbyder i stor stil på stor uafhængighed, men giver dermed også stor frihed, denne rejseform kræver til en hvis grænse, at man ikke er bange for at prøve nye ting, møde nye mennesker, og besøge fremmede lande på en ny måde.

Denne rejseform er 2 modsætninger der mødes, enten er man typen, der elsker storbyens pulserende liv, med mange mennesker, lys, larm, og alle de oplevelser denne ferieform kan give en, på den anden side, finder mange denne ferieform tiltrækkende, da den giver mulighed for at blive et med naturen, freden og roen, som findes i de 1000 søers land ( Finland ) eller ved de mange lange golde og klippefyldte kyststrækninger på Portugals kyst.

Mulighedderne er mange når man rejser med autocamper, man kan skifte retning i forhold til vejret, køre efter solen og varmen, et møde med en fremmed som fortæller og deler erfaringer om seværdighedder og oplevelser de selv har haft, som de anbefaler man bør opleve, dette er en ferieform der er perfekt for både voksende og børn, muligheden for at dele oplevelser med familie og venner, lære nye mennesker, lande og deres skikke at kende, på tværs af Europa, ja hele verden ligger for vores fødder, og nye vendskaber ligger måske kun nogle få kilometer ude af landevejen man er på vej hen ad.

Der findes mange kloge ordsprog i verden men et er sikkert.

At rejse er at leve.

På hotel er du gæst og i din autocamper er du hjemme.

_______________________________________________________________________________

Traveling with a motorhome is a special way of traveling, this form of holiday invites in great style to great independence, but thus also gives great freedom, this form of travel requires to a certain limit that one is not afraid to try new things, meeting new people, and visit foreign countries in a new way.

This form of travel is 2 opposites that meet, either you are the type who loves the vibrant life of the big city, with many people, light, noise, and all the experiences this form of holiday can give one, on the other hand, many find this form of holiday attractive as it provides an opportunity to become one with the nature, peace and tranquility found in the land of the 1000 lakes (Finland) or by the many long barren and rocky coastlines on the coast of Portugal.

The possibilities are many when you travel with a motorhome, you can change direction in relation to the weather, drive for the sun and the heat, a meeting with a stranger who tells and shares experiences about sights and experiences they themselves have had, which they recommend you should experience, this is a form of holiday that is perfect for both adults and children, the opportunity to share experiences with family and friends, get to know new people, countries and their customs, across Europe, yes the whole world is at our feet, and new friendships is perhaps only a few kilometers out of the country road you are heading along.

There are many wise sayings in the world but one is certain.

To travel is to live.

At the hotel you are a guest and in your motorhome you are at home.